Herning Bankoklub

Vores historie

Starten til at stifte et center for Bankospil i Herning, var nok en utilfredshed med den behandling som de forskellige foreninger fik på det daværende spillested Hotel Herning i Østergade, det var næsten på nåde at man fik spilledage, og vel også efter hvor megen omsætning den enkelte klub lagde på Hotellet.
Så i begyndelsen af 1978, var der blandt de foreninger der havde spil på Hotel Herning, indkaldt til et møde hvor der blev forelagt nogle muligheder for at spille et andet sted, og her var der tilslutning nok til at starte Herning Banko Center.

Herning Banko Center på Damgårdsvej blev bygget af Gunnar Nyborg & Gunnar Hedelund og første spil afviklet den 8. november 1978.

Ved opstarten var der 17 foreninger, og der var et bankoudvalg som bestod af HIK-HAK-HCK-HIF-HFK – formand for udvalget var Svend Åge Rasmussen.
I begyndelsen af 1979 kom yderlig 2 klubber til, så vi bestod af 19 foreninger.
Ved møde /generalforsamling i 1979 blev den første bestyrelse valgt, og det var klubberne HIK – HAK – HCK – HFK – DCH. Svend Åge Rasmussen blev valgt som formand.

Gæst nr. 1.000.000

I 1980 blev adressen flyttet til større lokaler på Cedervej, og allerede i december 1983 kunne vi byde gæst nr. 1.000.000 velkommen i centret.

2 bankocentre i Herning

I 1989 kunne vi byde 2 nye klubber velkommen på Cedervej, og efter en forhandling med Midtbyens Bankocenter, var der enighed om, at det var bedst med kun et bankocenter i byen.
På samme tidspunkt blev der til udbygget på Cedervej, så der var et lokale til spilleautomater.

Støtteforening oprettet

I 1989 blev der oprettet en støtteforening for de 21 klubber i Herning Banko Center, de første spilleaktiviteter blev afholdt i Vestergade i Herning. Formand blev Lindy Gandrup, her blev der spillet Hollandsk Bingo, og det viste sig at være så stor en succes, at der snart blev brug for større lokaler.

Flytning

Så i 1992 flyttede Støtteforeningen til Smedegade oven over busterminalen, her blev der spillet hver eftermiddag.
I løbet af 1990’erne forlod 2 klubber Herning Banko Center, så der i dag er 19 klubber i Herning Banko Center.

Ny flytning

1999 blev igen et år hvor der var sonderinger om et større lokale til Hollandsk Bingo, og samtidig et forslag om at flytte al banko aktiviteter til Banegårdspladsen, i første omgang blev klubberne enige om at flytte Hollandsk Banko og den 3. januar 2001 blev det første Hollandsk Bankospil afviklet i Smedegade 16.

Sidste bankospil på Cedervej
30. januar 2001 var sidste bankospil på Cedervej.

Fra den 1. januar 2002 har Herning Banko Center adr. på Banegårdscentret Smedegade 16.
I starten blev der kun spillet alm. Banko om aftenen, men fra den 4. november 2002 blev spilleplanen ændret så der mandag/onsdag/fredag aften blev spillet Holland Bingo og tirsdag/torsdag/søndag alm. Bankospil.