Vores Historie

Starten til at stifte et center for Bankospil i Herning, var nok en utilfredshed med den behandling som de forskellige foreninger fik på det daværende spillested Hotel Herning i Østergade, det var næsten på nåde at man fik spilledage, og vel også efter hvor megen omsætning den enkelte klub lagde på Hotellet.

Så i begyndelsen af 1978, var der blandt de foreninger der havde spil på Hotel Herning, indkaldt til et møde hvor der blev forelagt nogle muligheder for at spille et andet sted, og her var der tilslutning nok til at starte Herning Banko Center.

Herning Banko Center på Damgårdsvej blev bygget af Gunnar Nyborg & Gunnar Hedelund og første spil afviklet den 8. november 1978.

Ved opstarten var der 17 foreninger, og der var et bankoudvalg som bestod af HIK-HAK-HCK-HIF-HFK - formand for udvalget var Svend Åge Rasmussen.
I begyndelsen af 1979 kom yderlig 2 klubber til, så vi bestod af 19 foreninger.
Ved møde/generalforsamling i 1979 blev den første bestyrelse valgt, og det var klubberne HIK - HAK - HCK - HFK – DCH. Svend Åge Rasmussen blev valgt som formand.

Læs mere om Herning Banko Center